Legitimerad Djursjukskötare

Susanne är legitimerad djursjukskötare och började hos oss 2011. 

Utbildning

Djursjukskötareexamen på SLU i Skara 2010.

Specialområde

Specialintresse är katter och deras beteende samt problembeteenden hos katt.