Legitimerad Djursjukskötare

Matilda har arbetat inom djursjukvården sedan 2008.

Med på bild är Matildas kanin Tintin. 

 

Utbildning

Djursjukskötareexamen på SLU i Skara 2008. Kandidatexamen i djuromvårdnad 2012. Examen som Certified Canine Rehabilitation Practioner på University of Tennessee 2017.

Vidareutbildning inom etologi.

Specialområde

Specialintressen är rehab, anestesi, etologi och smådjur (kanin, marsvin och smågnagare).