Legitimerad Djursjukskötare

Utbildning

Djursjukskötareexamen på SLU i Skara 2008. Kandidatexamen i djuromvårdnad 2012. Examen som Certified Canine Rehabilitation Practioner på University of Tennessee 2017.

Vidareutbildning inom etologi.

Specialområde

Specialintressen är rehab, anestesi, etologi och smådjur (kanin, marsvin och smågnagare).

Matilda har arbetat inom djursjukvården sedan 2008.

Med på bild är Matildas kanin Tintin.