Toggle menu

Matilda Wallman


Legitimerad Djursjukskötare

Utbildning

Djursjukskötareexamen på SLU i Skara 2008. Kandidatexamen i djuromvårdnad 2012. Vidareutbildning inom rehabilitering och etologi.

Specialområde

Specialintressen är rehab, anestesi, etologi och smådjur (kanin, marsvin och smågnagare).

Matilda har arbetat inom djursjukvården sedan 2008.