Legitimerad Djursjukskötare

Annicka är legitimerad djursjukskötare. Hon började hos oss i juni 2008.

Utbildning

Djursjukskötareexamen på SLU i Skara 2008.