Legitimerad Biomedicinsk Analytiker

Utbildning

Biomedicinsk analytikerexamen på LiU 2013.

Specialområde

Rebecka är speciellt intresserad av hematologi och cytologi.

Rebecka är ansvarig för laboratoriet både på Norsholms Djursjukhus och på Kneippens Veterinärpraktik. Hon arbetar även som Djurvårdare på Norsholms Djursjukhus.