Legitimerad Biomedicinsk Analytiker, Föräldraledig

Utbildning

Biomedicinsk analytikerexamen på LiU 2013.

Specialområde

Rebecka är speciellt intresserad av hematologi och cytologi.

Rebecka är ansvarig för laboratoriet både på Norsholms Djursjukhus. Rebecka är för närvarande föräldraledig.