En munkoll (även kallat munstatus) är en mindre veterinärundersökning där man bildar sig en uppfattning om status i munnen.

Norsholm

Biskop Henriks väg 6 617 92 Norsholm
Hitta hit 011- 36 85 85

Vid samma tillfälle undersöks slemhinnor, lymfknutor, hull, hjärta och lungor. Man kan då få en uppfattning om hur mycket det är som behöver göras och om det är något särskilt som ska undersökas före narkos eller att ta hänsyn till inför en narkos.