Dräktighet kan säkerhetsställas med hjälp av ultraljud som vanligtvis utförs tidigast 28 dagar efter parning.

Norsholm

Biskop Henriks väg 6 617 92 Norsholm
Hitta hit 011- 36 85 85

Ultraljudsundersökning som utförs i ett tidigt skede av dräktigheten medför ett något osäkert resultat. Orsaken till detta är att fosterblåsor kan missas, men även att det förekommer fosterresorption tidigt i dräktigheten.

Det är svårt att få en korrekt uppfattning om antalet foster vid en ultraljudsundersökning. Detta beror på att det inte går att få en bild av alla foster samtidigt och därför kan samma foster räknas flera gånger. Av detta skäl avstår veterinären från att försöka uppskatta antalet foster vid ultraljudsundersökningen.

Vid förlossningskomplikationer utförs ultraljud av fostren för att bedöma deras tillstånd, bland annat genom att kontrollera hjärtverksamheten.

Fosterdiagnostik med röntgen

För att få en uppfattning om antalet foster kan en röntgenundersökning utföras efter ca 45-50 dagars dräktighet. Då har fostrens skelett normalt sett börjat förkalkas. Röntgen är då ett säkrare sätt än ultraljud vid fastställande av antalet foster.

Norsholm

Biskop Henriks väg 6 617 92 Norsholm
Hitta hit 011- 36 85 85