Exotiska djur, fåglar och gnagare

Norsholm

Biskop Henriks väg 6 617 92 Norsholm
Hitta hit 011- 36 85 85

För att ge reptiler, fåglar, gnagare och andra mer exotiska djurslag bästa möjliga vård behövs såväl särskild kunskap om dessa djur och deras sjukdomar, erfarenhet av att hantera dem på ett säkert och stressfritt sätt samt medicinsk utrustning anpassad för det aktuella djurslaget.