Vi är medlemmar i branschorganisationen Svensk Djursjukvård och får som en kvalitetsutmärkelse använda deras sigill på AniCura Norsholms Djursjukhus.

Nedanstående är information från Svensk Djursjukvårds hemsida:

Våra kvalitetslöften till dig som djurägare:

Vi verkar för trygga djur och hög kvalitet inom djursjukvården. Därför har medlemmarna i Svensk Djursjukvård gemensamt beslutat om kvalitetsregler som alla medlemmar ska följa. Reglerna är kort sammanfattade i följande kvalitetslöften till dig som djurägare:

Vi tar väl hand om ditt djur och ger professionell vård. Vi jobbar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och följer veterinärmedicinska riktlinjer och behandlingsnormer. För den medicinska ledningen ansvarar alltid en veterinär.

Vi finns tillgängliga – du ska alltid kunna nå en veterinär. Vi är tydliga med hur vi har öppet. Om vår verksamhet är stängd hänvisar vi dig till en kollega med rätt kompetens.
Vi möter dig med respekt och tydlighet. Det innebär också att du ska ha tillgång till den information du behöver för att kunna delta i besluten om ditt djurs vård.

Vi utvecklar oss för att möta dina och ditt djurs behov. Våra medarbetare får individuell och kontinuerlig fortbildning. En veterinär ansvarar för personalens medicinska kunskapsutveckling.

Vårt sigill är beviset för att ett djursjukvårdsföretag är anslutet till Svensk Djursjukvård, och att de därmed har åtagit sig att följa våra gemensamma kvalitetslöften. Om du upplever att någon av våra medlemmar inte gör det kan du anmäla detta till vårt etikråd.