Om ditt djur är försäkrat och summan för besöket överstiger din självrisk så hjälper vi gärna till med direktreglering mot försäkringsbolaget. Detta är ett vanligt sätt att betala på som innebär att du som djurägare slipper ligga ute med pengar under den tid som det tar att göra en reglering med försäkringsbolaget i efterhand (detta är olika beroende på vad försäkringsbolagen har för handläggningstid).

Direktreglering innebär att du endast betalar din självrisk vid besöket som oftast består av en fast och en rörlig del som finns specificerad på ditt försäkringsbrev. Försäkringsbolagen har öppet för direktreglering på vardagar under kontorstid.

Vi tar ut en summa på för närvarande 200 kr för att hjälpa till med direktregleringen, denna summan täcks inte av försäkringen.

Vid en direktreglering behöver vi ha ditt försäkringsnummer, men ta gärna med ditt försäkringsbrev om det skulle uppkomma oklarheter.
Om du är osäker på vad som täcks av din försäkring kontakta gärna försäkringsbolaget för information innan besöket.

Tänk på att om ditt djur är patient på poliklinikavdelningen så kan vi inte skicka iväg underlaget till försäkringsbolaget förrän besöket är klart och det kommer då att innebära en viss väntetid för dig som djurägare under tiden som vi inväntar svaret på direktregleringen från försäkringsbolaget. Denna väntetid är oftast runt 30-60 min men pga olika omständigheter så kan den bli längre.

Observera att delar eller hela ditt besök ibland inte täcks av din försäkring. Till exempel tandvård är en sådan kostnad som ofta inte täcks av försäkringen. Även försäkringstekniska eller veterinärmedicinska orsaker kan göra det svårt för försäkringsbolaget att reglera skadan direkt.
Om besöket inte täcks av försäkringen är du skyldig att betala hela summan själv.

Väljer du att inte göra en direktreglering hos oss så betalar du hela ditt besök och sedan får du med dig underlag för skadeanmälan hem för att själv kunna skicka in den till ditt försäkringsbolag. Vanligtvis betalar de sedan ut ersättningen till dig inom ett par veckor.