Djurskyddet Fiahemmet finns i Norrköping. De tar hand om hittekatter och ser till att de får ett bra hem.

Under juli 2005 kom en förfrågan till oss om att hjälpa Fiahemmet med det veterinära arbetet. Sedan dess har vi på AniCura Norsholms Djursjukhus ansvarat för all veterinärvård vilket framförallt innebär besiktning, vaccination, ID-märkning och kastrering av alla nyanlända men även utökad sjukvård och behandling för de patienter som behöver detta. En gång varannan vecka åker vi till Fiahemmet för att gå igenom och besiktiga de nyanlända katterna på plats. För de katter som ska kastreras eller behöver större undersökningar eller operationer görs det på kliniken.

Vi har som ambition att stötta Fiahemmet i deras dagliga arbete vad gäller allt från karantänsbestämmelser, hygienrutiner och i kontakten med både djurägare och statliga instanser. För närvarande är det djursjukskötaren Sandra Wisén som ansvarar för vår del av arbetet.

Verksamheten på Fiahemmet drivs helt idéellt med en styrelse som leder arbetet och cirka 25 volontärer. Inga arvoden eller ekonomiska ersättningar betalas ut.

Till alla som väljer att ta hand om en katt från Fiahemmet vill vi önska ett stort LYCKA TILL och säga att vi finns här för er.