På AniCura Norsholms Djursjukhus tar vi vårt ansvar och ser till att använda antibiotika på rätt sätt och vid rätt tillfälle.

På AniCura Norsholms djursjukhus följer vi de nya hygienbestämmelser (K112) som kom maj 2013 och som innebär att all verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska ta fram och utarbeta en hygienplan med upprättade hygienrutiner för att förhindra smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner. Detta innebär att all personal hos oss är utbildade inom hygien. Djursjukskötaren Veronica Ahl är även certifierat hygienombud.

Vi följer även veterinärförbundets antibiotikapolicy. Denna policy innebär restriktivt förhållningssätt i förskrivningen av antibiotika. Vi har ett ansvar att använda antibiotika på rätt sätt och på rätt typ av fall eftersom resistenta bakterier blir allt vanligare på djur och människor. En ny lag reglerar nu även veterinärernas förskrivningsrätt vilket innebär att viss typ av antibiotika inte längre får förskrivas till djur om man inte tagit en odling och det inte finns några andra behandlingsalternativ.