Uppdaterade rutiner med anledning av COVID-19

På grund av Coronasituationen behöver vi, liksom många andra verksamheter, kontinuerligt uppdatera våra rutiner.

Här följer våra senaste uppdateringar.

För att minimera risken för smittspridning samt i möjligaste mån undvika ett läge där vi inte kan ta emot patienter som är i akut behov av vård har vi valt att begränsa vissa bokningar som vi bedömer kan vänta samt uppdatera våra besöksrutiner.

Endast en person får komma in och anmäla sig/betala i receptionen.      

I vår butik/väntrum får maximalt en person vistas åt gången. Vänligen vänta utanför på din tur. Tänk på att hålla avstånd till våra receptionister.

Vi undviker att använda väntrummet.                                      

Du och ditt djur ombeds vänta i bilen eller utomhus. Du får gärna ta med dig en kopp kaffe från väntrummet.

Vår personal hämtar och lämnar ditt djur utomhus.               

Vi genomför i möjligaste mån undersökningen utan dig som djurägare fysiskt närvarande. Kommunikationen under besöket sker antingen via telefon eller om det är möjligt genom att du som djurägare står utanför undersökningsrummet med öppen dörr eller fönster.

Vid avlivning får ni som djurägare fortsatt följa med ert djur in på rummet då detta förstås är en mycket viktig stund att få vara nära sitt djur. Även under dessa besök behöver vi sträva efter att hålla det rekommenderade avståndet på 1-2 meter och när vi inte kan det istället använda skyddsutrustning.

I de fall du som djurägare behöver följa med in på undersökningsrummet och vi önskar hjälp av dig kan det hända att vi använder skyddsutrustning för både din och vår egen säkerhets skull. Vi kommer i vissa fall även att behöva be dig som kund att använda skyddsutrustning som vi då tillhandahåller.

Butiken är öppen som vanligt, mån-fre kl 8-12 och kl 13-17.  

För dig som är frisk är butiken öppet som vanligt, visa hänsyn och håll avstånd. För att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer kan vi ha max 1 person i butik/väntrum samtidigt.

Vi ber er vänta utanför om det redan befinner sig en person i butiken/väntrummet.

Har du möjlighet att komma samma dag.                                   

Vi ser dagligen över våra personalresurser och bokningslistor vilket innebär att vi vissa dagar har möjlighet att ta emot ett utökat antal av icke akuta veterinärbesök samt vaccinationer och kloklippningar.

Har du möjlighet att komma samma dag, ring oss under vår telefontid kl 8-9.

Vi hälsar dig välkommen utan att ta i hand.

Virus trivs på händerna och undvik därför att röra vid ditt ansikte. Något vi gör 4-16 gånger per timme utan att tänka på det.

Noggrann handtvätt flera gånger om dagen.

Tvätta händerna med tvål och varmt vatten, före och efter ditt besök.

Hosta och nys i armvecket eller i pappersnäsduk.

Inte i händerna! Näsduken slänger du efter användning.

Vi håller högsta hygienkrav.

Våra kliniker har stort fokus på hygien och rengörs och desinficeras enligt gällande policy.

Inga besök om du känner dig sjuk i största allmänhet.

Vi gör detta för att minimera smittorisken både för er och våra medarbetare. Vi bär alla ett individuellt ansvar att inte bidra till smittspridning. Hjärtliga tack för visad hänsyn!

Du vet väl att du också kan få snabb kontakt med våra veterinärer mellan 7-22 varje dag via AniCura-appen. Ladda ner appen på Google Play eller App Store.