Legitimerad veterinär

Specialområde

Speciell ögonkompetens, Auktoriserad Ögonlysare, ögon - och ledkirurgi

Thomas innehar rätten att utfärda SKK´s hjärt- och patellaintyg.
Steg 1-3 vid ESAVS** i dermatologi
Steg 1-2 vid ESAVS** i oftalmologi

Därutöver både internationella och nationella kurser i bl.a. mjukdelskirurgi och ledkirurgi, endokrinologi, hältdiagnostik, tandsjukdomar/extraktioner, cytologi, röntgendiagnostik och kattsjukdomar.

PennHIP-certifierad