Legitimerad veterinär, konsult avancerade ultraljud

Utbildning

Rafal tog sin veterinärexamen vid University of Warmia and Mazury i Olsztyn (Polen) 2008

Specialområde

Rafal har under hela sin veterinärmedicinska karriär arbetat med smådjur. Efter ett par år i Polen flyttade han 2014 till Storbritannien för att arbeta på The Park Veterinary Hospital, Emergency Service, där han uteslutande arbetade med intensivvård med akut och svårt sjuka patienter. Sedan 2017 arbetar Rafal i huvudsak vid AniCura Djursjukhuset Hässleholm. Där fokuserar han huvudsakligen på sitt favoritområde - bilddiagnostik. Hans andra intresseområden omfattar akutmedicin, akut mjukdelskirurgi och kardiologi. Rafal gillar den centrala rollen som bilddiagnostik har inom djursjukvård och han tycker om att arbeta med sina engagerade kollegor för att uppnå bästa resultat för patienterna. Rafal är hos oss var fjärde vecka för att utföra särskilt avancerade ultraljudsundersökningar.