Legitimerad veterinär, konsult hjärtultraljud

Utbildning

Magda tog sin veterinärexamen vid University of Warmia and Mazury i Olsztyn (Polen) 2008

Specialområde

Magda är hos oss var fjärde vecka och utför hjärtultraljudsundersökningar. Tillvardags arbetar hon huvudsakligen vid AniCura Djursjukhuset i Hässleholm. Började arbeta i Polen som allmänpraktiserande smådjurveterinär men började redan tidigt intressera sig för ultraljud i allmänhet och kardiologi i synnerhet.  2011 började Magda självständigt utföra hjärtultraljudundersökningar och sedan 2015 arbetar hon uteslutande som konsult i kardiologi. Magda har deltagit i flertalet utbildningar (inklusive ESAVS Cardiologi I-IV) och kongresser, samt arbetat vid sidan av flertal erfarna kardiologer i syfte att kontinuerligt öka sina kunskaper.