Verksamhetschef
Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar
Kompetens i Artificiell Insemination hos hund och katt
Specialist i Kirurgi.

Karin tog sin veterinärexamen vid SLU i Uppsala 1998. Efter detta har hon arbetat på en olika kliniker och sjukhus, bl a har hon tjänstgjort som kirurg på Regiondjursjukhuset i Helsingborg i drygt 13 år. 2015 valde Karin att hoppa på tjänsten som chefsveterinär i Hässleholm, en uppgift som växt sedan dess – idag är Karin också verksamhetschef för sjukhuset och har därtill ytterligare ansvaret för samtliga AniCuraenheter i Skåne och Blekinge.

Karin brinner för djursjukvård och de stora intresseområdena, ortopedi/kirurgi och reproduktion, har idag utökats till att omfatta även verksamhetsutveckling och personalfrågor. Karin tycker att det absolut mest centrala och nyckeln till framgång i djursjukvårdsbranschen, är att hysa ett passionerat intresse för djur och vetenskap – och älska människor!

Hos oss är Karin i snitt en dag i veckan för att dels träffa patienter på polikliniken samt bistå oss kirurgiskt vid behov och inte minst bidra till vår kompetensutveckling