Legitimerad veterinär

Jarle är född och uppvuxen i Norge, men har sedan 2007 jobbat i Sverige huvudsakligen på större djursjukhus. Han har således stor erfarenhet från akutsjukvård men även inom mjukdelskirurgi och odontologi (tandsjukdomar).  Han delar sin tid mellan polikliniken där han gärna undersöker och utreder hältor på hund och operation.  Jarle uppskattar den variation som veterinäryrket innebär samt den ständiga utvecklingen vi ser inom veterinärmedicin. 

Han delar sitt privatliv med Chilla, en labrador tik som inte lyckades utföra sin tänkta utbildning till ledarhund utan istället blev Jarles turkompis och sällskapshund. 

Specialområde

Akutvård, kirurgi, ortopedi, odontologi (tandsjukdomar)