Legitimerad veterinär, specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt.

Utbildning

Legitimerad veterinär, SLU, Uppsala. Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt

Andrea innehar rätten att utfärda SKK´s hjärt- och patellaintyg.

Andrea har långvarig erfarenhet från djursjukhus och har stor erfarenhet av akutfall inklusive de allra flesta akuta kirurgiska ingrepp liksom övrigt  vanligt förekommande mjukdelskirurgiska ingrepp.  

Bred allmänmedicinsk kompetens. Specialintresserad i njursjukdomar och urinvägarnas sjukdomar samt stort intresse och mångårig erfarenhet av mag-tarmutredningar.

Ultraljudskompetens