Legitimerad veterinär, specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt samt klinikchef.

Största delen av sin yrkesverksamma tid har Alexandra spenderat vid större djursjukhus som kirurg. Alexandra har lång erfarenhet av ortopediska utredningar och neurologiska patienter och då framförallt djur med diskbråck. Hon har lång erfarenhet av såväl neurokirurgi som avancerade mjukdelskirurgiska ingrepp och ingrepp i brösthåla inklusive titthålskirurgi. Alexandra har även lång erfarenhet av endoskopiska undersökningar av magtarmkanalen och luftvägar liksom undersökning och kirurgi av öron-näsa-hals. Hon har också stort intresse av sårvård och rekonstruktiv kirurgi. Utöver detta har Alexandra varit drivande i flera projekt och engagerat sig nationellt och internationellt inom vårdhygien och ansvarsfull antibiotika användning. 2005-2014 satt hon med i Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Smådjurssektion i huvudsak som internationellt ansvarig. På fritiden umgås Alexandra gärna med sin familj, reser och tar långa härliga promenader längs stranden med taxen Norpan.

Utbildning

Alexandra tog sin veterinärexamen vid SLU, Uppsala 2001. Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt sedan 2008. Under utbildning till specialist inom kirurgi, genomför en Mastersutbildning i kirurgi vid Universitetet i Köpenhamn.

Specialområde

Alexandra tar gärna emot hundar och katter med ortopediska (hältor/smärta) och neurologiska problem. Eftersom Alexandra är en mycket erfaren kirurg spenderar hon en hel del tid på vår operationsavdelning. Alexandra utför alla förekommande mjukdelskirurgiska ingrepp och en del ortopediska ingrepp som inte behöver stationärvård över natten. Alexandra innehar rätten att utfärda SKK´s hjärt- och patellaintyg