Legitimerad djursjukskötare

Utbildning

Linda är utbildad leg djursjukskötare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara och tog sin examen 2001. Hon har sedan dess arbetat på djursjukhus, där vårdavdelningen har legat henne absolut närmast hjärtat. Linda har även erfarenhet av bilddiagnostik (CT) och akutmedicin.

Specialområde

Linda kom till oss i mars 2019 och ni träffar henne framför allt på polikliniken både tillsammans med veterinär men också som så kallad omsorgssköterska där hon har egna patienter.