Laparoskopi – titthålsoperation

Laparaskopi är ett relativt sett skonsamt ingrepp i bukhålan. Ett så kallat endoskop med en kamera förs in i bukhålan via små snitt i bukväggen, och en bild av bukens insida visas på en skärm.

Landskrona

Föreningsgatan 165 261 51 Landskrona
Hitta hit 0418-257 10

Förutom att undersöka bukorganen kan man även utföra kirurgiska ingrepp med hjälp av laparoskopi. Instrument förs då in i buken genom små öppningar och kan styras av kirurgen som ser allt på skärmen. Eftersom det bara görs små hål i bukväggen är detta ett litet ingrepp i jämförelse med öppen kirurgi, då ett längre operationssår är nödvändigt.

Vad kan vi göra vid laparoskopi?

Inom veterinärmedicinen utförs inte laparoskopi i samma omfattning som på människor, men det används för vissa operationer.

De vanligaste titthålsoperationerna idag är:

Vid titthålskastration av tik avlägsnas äggstockarna så att produktionen av könshormon upphör och tiken slutar därmed att löpa. Metoden kan användas om kastration utförs i förebyggande syfte och det inte finns några förändringar i livmodern. Vid traditionell kastration tas både livmoder och äggstockar bort.

Det varierar vilka laparoskopiska ingrepp som erbjuds vid våra kliniker.

Vad är skillnaden jämfört med öppen bukkirurgi?

Laparoskopi kräver mer avancerad utrustning och utökad kompetens hos kirurgen men har flera fördelar för patienten. Ingreppet är mindre än öppen kirurgi vilket innebär att läkningstiden och konvalescensperioden blir kortare och infektionsrisken lägre. Smärta och obehag efter operationen är oftast avsevärt mindre än vid öppen kirurgi och behovet av smärtstillande läkemedel minskar.

Landskrona

Föreningsgatan 165 261 51 Landskrona
Hitta hit 0418-257 10