Patientsäkerhet och vårdkvalitét i centrum. Hos oss på AniCura Landskrona Smådjursklinik kan du kombinera det bästa ur två världar; det personliga bemötandet hos en mindre klinik, med ett nätverk av världsledande format tack vare att vi är en del av AniCura.

Alltsedan Landskrona Smådjursklinik grundades har målet varit att ge våra patienter god och modern veterinärvård i kombination med individuell omsorg samt erbjuda Er som ägare väl tilltagen tid för att kunna lyssna, förklara och ge god service i kontakten med oss. Vår personal försöker alltid göra sitt allra bästa och hålls välutbildad genom vidareutbildning inom och utanför landets gränser.

Vår strävan är att såväl patienter som Ni som ägare skall uppleva trygghet och värme hos oss med känslan av att vara i goda händer.

Två utav våra veterinärer innehar Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt, vi har en veterinär som är auktoriserad ögonlysare och certifierad för PennHip röntgen. Dessutom besitter våra veterinärer särskilt goda kunskaper inom områdena ögonsjukdomar och ögonkirurgi, hudsjukdomar, internmedicin (framförallt kroniska mag-tarmbesvär) onkologi (cancerbehandling), ortopedi, kirurgi, tandvård (odontologi) och vårdhygien. Vi erbjuder röntgen och ultraljudsundersökningar samt endoskopi och titthålskirurgi. Vi har ett välutrustad lab och samarbetar med framför allt svenska externa lab men i vissa förekommande fall skickas prover även utomlands. 

På vår operationsavdelning är det erfarna legitimerade djursjukskötare som ansvarar för ditt djurs narkos och utrustning. Vi har modern narkosutrustning inklusive övervakning och vi har gedigna kunskaper inom både narkos som akutsjukvård. 

Vi tar emot akuta fall enligt överenskommelse.