Djurvårdare, ansvarig för blodbanken samt avdelningsansvarig sköterska på mottagningen