Legitimerad djursjukskötare, avdelningsansvarig sköterska operationsavdelningen