Legitimerad djursjukskötare
(Elin är för närvarande föräldraledig)