Legitimerad djursjukskötare
(Avdelningsansvarig på pol)