Legitimerad djursjukskötare, avdelningsansvarig sköterska vårdavdelningen
(Anna är för närvarande föräldraledig)

Anna är föräldraledig