Bästa djurägare!


Vi arbetar för närvarande med öppettiderna 08.00-24.00. Så snart som det är möjligt har vi för avsikt att åter öppna upp vår ordinarie dygnet-runt jour.

Vi tackar er alla för visad förståelse! För vidare information hänvisas till inlägget ”Hälsning från Kalmarsund” som publicerats på såväl vår Facebooksida samt vår hemsida den 19/7.

 

Vänliga hälsningar,
Karin Löfqvist, tf Regionchef AniCura Kalmarsund

Förutom besiktningar och EU-pass kan våra veterinärer även hjälpa till med andra typer av officiella intyg.

Läckeby

Örntorp 201 395 98 Läckeby
Hitta hit 0480-42 97 00

Hälsointyg

Inför resa till vissa länder utanför EU krävs att djuret har ett hälsointyg. Vi rekommenderar att man tar reda på vad som gäller för det aktuella landet hos deras ambassad eller konsulat. Ofta ska ett särskilt formulär användas.

Det finns även andra sammanhang då djurägare kan behöva uppvisa intyg, t ex vid vissa tävlingar. I dessa fall räcker det ofta att veterinären författar ett intyg i samband med besöket.

Specialistintyg

Inom vissa raser finns hälsoprogram som kräver att hunden eller katten undersökts av en veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar eller annan specialistkompetens, t ex patellaintyg, intyg på hjärtstatus eller ögonlysning. Inom AniCura finns all slags specialistkompetens som är nödvändig för utfärdande av specialistintyg.

Livintyg

Om hunden eller katten har en livförsäkring begär försäkringsbolaget, i händelse av avlivning, dödsfall eller funktionsnedsättning, in ett livintyg utfärdat av veterinären som tagit hand om djuret. Innan avlivningen kan försäkringsbolaget kräva en undersökning av djuret för att säkerställa orsaken till avlivningen. Veterinären skickar vanligtvis livintyget i efterhand till djurägaren.