Bästa djurägare!


Vi arbetar för närvarande med öppettiderna 08.00-24.00. Så snart som det är möjligt har vi för avsikt att åter öppna upp vår ordinarie dygnet-runt jour.

Vi tackar er alla för visad förståelse! För vidare information hänvisas till inlägget ”Hälsning från Kalmarsund” som publicerats på såväl vår Facebooksida samt vår hemsida den 19/7.

 

Vänliga hälsningar,
Karin Löfqvist, tf Regionchef AniCura Kalmarsund

När djursjukhuset eller djurkliniken reglerar kostnaden för en försäkrad skada direkt med försäkringsbolaget kallas det direktreglering. Vi direktreglering innebär det att djurägaren endast betalar en fast och en rörlig självrisk, samt övriga kostnader som inte omfattas av försäkringen, till djursjukhuset/djurkliniken.

Läckeby

Örntorp 201 395 98 Läckeby
Hitta hit 0480-42 97 00

I de fall då djursjukhuset eller djurkliniken har ett direktregleringsavtal med försäkringsbolagen kan en direktreglering ofta genomföras under försäkringsbolagets öppettider.

När det är aktuellt med en direktreglering skickas debiteringsunderlaget direkt till försäkringsbolaget för en skadereglering. Alla direktregleringar sker via fax, telefon eller e-post till försäkringsbolaget som granskar underlaget. Därefter meddelar de djursjukhuset/djurkliniken hur stor del av veterinärvårdskostnaderna de ersätter.

Försäkringsbolaget har rätt att neka en direktreglering. I detta fall ska djurägaren betala hela summan för besöket i samband med hemgång. Kvittot skickas sedan in till försäkringsbolaget av djurägaren för vanlig skadereglering.

En förutsättning för direktreglering är att försäkringen är betald. Är premien inte betald kan premieskulden vanligtvis dras från försäkringsersättningen.