Det kan vara svårt att själv avgöra om djuret behöver komma till veterinär omgående eller på ett bokat besök. Kontakta oss gärna per telefon för rådgivning.

Läckeby

Örntorp 201 395 98 Läckeby
Hitta hit 0480-42 97 00

AniCura Läckeby Djursjukhus har öppet dagligen mellan kl 8.00-22.00 för akuta sjukdoms- och olycksfall.

Här finns ett akutteam, veterinär, djursjukskötare och djurvårdare, på plats för att ta emot ditt djur vid hastigt påkommen sjukdom eller vid olycksfall, alla dagar, året runt!

Ring innan du kommer så vi kan planera för att ta emot ditt djur på bästa sätt!

Ibland är det väntetid på akuten, vi prioriterar alltid den patienten som är i mest behov av akut vård. Varje patient som kommer in bedöms enligt särskilda medicinska kriterier, sk triagering. Då kan det hända att just du och ditt djur får vänta lite, längre vilket vi hoppas att du har förståelse för.

Så här går det till när du kommer hit akut:

Efter att ni anmält er i receptionen kommer en sköterska att göra en första bedömning av ert djur. Vi jobbar på detta sätt för att kunna hjälpa de mest akut sjuka djuren först och väntetiden beror därför på hur allvarliga symtom ert djur uppvisar.

Vi anstränger oss alltid för att försöka korta väntetiden så mycket som möjligt, men ber er också att ha förståelse för att vi måste prioritera de sjukaste djuren först. En ny bedömning av alla djur görs löpande och turordningen kan därför ändras om symtomen ändras eller om det kommer in ett djur med mer allvarliga symtom efter er.

 Vi delar in alla akutpatienter enligt färgkoderna:

Röd – Akut, livshotande tillstånd

Gul – Tillstånd som kan bli livshotande

Grön – Inte livshotande tillstånd

Blå – Inte akut tillstånd, kan komma tillbaka på en bokad tid

Exempel på sjukdomstillstånd och deras olika klassificeringar

Observera att ert djur kan bli klassificerat i en annan färg än vad exemplen nedan anger, vi gör en helhetsbedömning av allmäntillståndet där vi tar in många olika aspekter

Röd:

Gul:

Grön:

Blå:

Läckeby

Örntorp 201 395 98 Läckeby
Hitta hit 0480-42 97 00