Om ett djur behöver vård som det är svårt att ge hemma erbjuder vi möjlighet att skriva in djuret för vård över dagen eller en längre period.

Läckeby

Örntorp 201 395 98 Läckeby
Hitta hit 0480-42 97 00

Om ditt djur behöver stanna kvar på AniCura Läckeby Djursjukhus och är i behov av övernattningsvård gör vi allt för att det ska vara så bra som möjligt, vi jobbar alltid med djurets bästa i fokus.

Vi rastar alla våra hundar ute, efter behov och förmåga. Katter har en egen bur med sandlåda och en bädd.
Många sjukdomstillstånd hos våra djur kräver stora vårdinsatser, patienter behöver utredas, behandlas och övervakas under dygnets alla timmar.

På vår vårdavdelning arbetar ett kompetent team av veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare som ser till att ditt djur tas om hand på bästa sätt, dygnet runt. Här finns Infusionspumpar, blodtrycksmätning, värmebehandling, syrgas, EKG och kuvös. Varje natt har vi en nattsköterska som vakar och en veterinär i huset för jourfall och akut sjuka djur.

Vi har löpande kontakt med dig som är djurägare, där vi rapporterar om djurets hälsotillstånd, diskuterar vidare behandling och provtagning samt pratar kostnader. Det är viktigt att vi har fått ett telefonnummer där vi alltid kan nå dig. Äter ditt djur specialkost är det bra om du meddelar detta vid inskrivningen, fodret är en viktig del i behandlingen och vi har tillgång till alla typer av dietfoder.


Från början är det inte alltid möjligt att veta hur stora insatser som kommer att behövas. Den slutliga kostnaden kan vara svår att bestämma. Vi strävar hela tiden efter att vara tydliga med prisuppgifter och informerar dig vid det dagliga samtalet. Om du har ett ekonomiskt tak som inte får överskridas vill vi att du talar om det för oss så att vården kan anpassas efter detta.

Behovet av inskrivning kan uppstå exempelvis när djuret behöver dropp, smärtlindring och observation efter en större operation eller i samband med en medicinsk utredning. Under vårdtiden utför vi de undersökningar och behandlingar som bedöms vara nödvändiga för den enskilda patienten. Om större åtgärder än de som är planerade från början mot förmodan skulle behövas, kontaktar vi alltid dig innan. Om tillståndet för din hund eller katt snabbt förändras kontaktar vi dig omedelbart.

Om ditt djur opereras ringer vi alltid upp efter utförd operation.

Djuret kan vara inskrivet över dagen eller dygnet runt. Under övernattningstiden bor ditt djur i en egen bur. Varje djur får individuellt anpassad kost och fri tillgång till vatten om sjukdomen så tillåter. Katter har tillgång till egen låda som vi rengör flera gånger dagligen och vi rastar hundar flera gånger per dag beroende på tillstånd.

Infektionsavdelning

Infektionsavdelningen är avsedd för de av våra patienter som behandlas för misstänkta smittsamma sjukdomar, t.ex. diarré, kräkning, kattsnuva, lunginflammation eller ohyra.

Fortsatt behandling

På vardagar får du regelbundet rapport om ditt djurs hälsotillstånd. Ansvarig veterinär eller avdelningssköterska ringer dig också för att diskutera fortsatt behandlingsplan. Om djurets tillstånd försämras eller om vi behöver sätta in större åtgärder som inte var inplanerade, kontaktar vi dig alltid innan behandlingen påbörjas.

Under helger, då en eller två veterinärer ansvarar för både inskrivna patienter och akutintag, får du rapport av joursköterskan efter morgonronden. Men om jourveterinären anser det befogat ringer han eller hon upp själv för att diskutera eventuella beslut med dig. Du kan med andra ord alltid känna dig trygg om och när ditt djur behöver övernatta hos oss.

Besök

De allra flesta patienter finner sig väl tillrätta på djursjukhus. Det kan dock förekomma tillfällen när en hund eller katt behöver träffa sin familj och då hör vi av oss och ber husse/matte komma hit på besök. Det finns förstås också tillfällen när du som djurägare har behov av att besöka din hund eller katt, och då är du givetvis välkommen att göra det. För säkerhets skull ber vi dig att alltid kontakta oss först så att besöket sker i samförstånd med ansvarig veterinär eller sköterska.

Läckeby

Örntorp 201 395 98 Läckeby
Hitta hit 0480-42 97 00