Framkallande av kräkning hund och katt

Om du har sett hunden eller katten förtära något olämpligt föremål eller ämne bör du uppsöka veterinär snarast. I många fall går det att framkalla kräkning innan föremålet eller ämnet passerat vidare in i tarmkanalen.

Läckeby

Örntorp 201 395 98 Läckeby
Hitta hit 0480-42 97 00

Ett flertal av våra mottagningar har möjlighet att ge kräkmedel i injektionsform till djur som är fullt friska i övrigt. Om du vet med dig att det inte har gått mer än två-tre timmar sedan hunden eller katten förtärde något olämpligt kan det vara värt att försöka ”kräka” djuret. Djuret ska inte uppvisa några förgiftningssymtom och bör vara friskt i övrigt, då kräkningen kan vara intensiv och innebära en belastning för bland annat hjärtat. Det är inte alla föremål som är lämpade att kräkas upp. Exempelvis är kräkning mindre lämpligt om djuret svalt något vasst.