Laboratoriet - en viktig del i diagnostikkedjan

Vårt laboratorium på AniCura Läckeby Djursjukhus är en viktig del när vi ställer diagnos på våra patienter. Här jobbar tre kemister som tar hand om alla prov. Vi har ett välutrustat lab och hög kompetens på våra kemister vilket gör att de allra flesta analyserna kan vi göra själva och få provsvar snabbt. En del behöver vi dock skicka externt och använder då laboratorium både i Sverige men även i övriga Europa och USA. 

Hematologiprov: här ser vi hur blodbilden ser ut, te x kan vi se om det föreligger en infektion eller blodbrist.

Kliniska kemiprov: visar hur tex lever- och njurvärden ser ut.

Bakterieodling: i vårt bakt.lab odlar vi fram bakterier från olika källor, te x sår eller öronsekret för att ta reda på vilka bakterier som orsakar en infektion. På så sätt kan vi sätta in rätt sorts antibiotika om det ens behövs antibiotika. 

Hormonprov: behövs för att utreda hormonsjukdomar eller för fosterdiagnostik där vi undesöker var i löpcykeln en tik är inför parning.

Urinprov: urinprov undesöks vanligen med en urinsticka, samt att vi tittar på urinen i mikroskop. I mikroskopet kan vi se om det finns urinkristaller eller celler som normalt inte ska finnas där.

Fästingburna infektioner: på vårt lab är vi stolta att kunna diagnostisera fästingburna infektioner som anaplasma, där vi både kan mäta anitkroppshalten men även detektera anaplasmabakterien med ett DNA prov.