Bästa djurägare!


Vi arbetar för närvarande med öppettiderna 08.00-24.00. Så snart som det är möjligt har vi för avsikt att åter öppna upp vår ordinarie dygnet-runt jour.

Vi tackar er alla för visad förståelse! För vidare information hänvisas till inlägget ”Hälsning från Kalmarsund” som publicerats på såväl vår Facebooksida samt vår hemsida den 19/7.

 

Vänliga hälsningar,
Karin Löfqvist, tf Regionchef AniCura Kalmarsund

Serologi

Vid en serologisk analys undersöker man förekomsten av antikroppar i djurets serum genom fluorescensmikroskopering.

Resultatet svaras ut i titer (spädning) mellan 1:80 och 1:1280. Provet kan titreras ytterligare om så önskas.