Toggle menu

Serologi

Vid en serologisk analys undersöker man förekomsten av antikroppar i djurets serum genom fluorescensmikroskopering. Resultatet svaras ut i titer (spädning) mellan 1:80 och 1:1280. Provet kan titreras ytterligare om så önskas.