Bästa djurägare!


Vi arbetar för närvarande med öppettiderna 08.00-24.00. Så snart som det är möjligt har vi för avsikt att åter öppna upp vår ordinarie dygnet-runt jour.

Vi tackar er alla för visad förståelse! För vidare information hänvisas till inlägget ”Hälsning från Kalmarsund” som publicerats på såväl vår Facebooksida samt vår hemsida den 19/7.

 

Vänliga hälsningar,
Karin Löfqvist, tf Regionchef AniCura Kalmarsund

PCR

PCR står för polymerase chain reaction och är en metod för att "kopiera" DNA eller RNA.

På detta vis kan bakteriers DNA/RNA detekteras i ett prov. Provet kan vara blod, synovia, CSF, vävnadsprov eller organprov. För att kunna analysera provet med hjälp av PCR måste DNA/RNA först extraheras fram ur provet. PCR är en mycket känslig metod och framförallt lämplig att använda i det akuta infektionsstadiet.