Toggle menu

PCR

PCR står för polymerase chain reaction och är en metod för att "kopiera" DNA eller RNA. På detta vis kan bakteriers DNA/RNA detekteras i ett prov. Provet kan vara blod, synovia, CSF, vävnadsprov eller organprov. För att kunna analysera provet med hjälp av PCR måste DNA/RNA först extraheras fram ur provet. PCR är en mycket känslig metod och framförallt lämplig att använda i det akuta infektionsstadiet.