Bästa djurägare!


Vi arbetar för närvarande med öppettiderna 08.00-24.00. Så snart som det är möjligt har vi för avsikt att åter öppna upp vår ordinarie dygnet-runt jour.

Vi tackar er alla för visad förståelse! För vidare information hänvisas till inlägget ”Hälsning från Kalmarsund” som publicerats på såväl vår Facebooksida samt vår hemsida den 19/7.

 

Vänliga hälsningar,
Karin Löfqvist, tf Regionchef AniCura Kalmarsund

Fästingburna bakterier

Borrelia och anaplasmabakterier kan överföras till människor och djur via fästingbett.

Fästingarna kan ha fått bakterierna när de sugit blod från värddjur, så som rådjur eller smågnagare. Idag när vi har mildare klimat kan vi och våra husdjur bli smittade nästan hela året.