Toggle menu

Fästingburna bakterier

Borrelia och anaplasmabakterier kan överföras till människor och djur via fästingbett. Fästingarna kan ha fått bakterierna när de sugit blod från värddjur, så som rådjur eller smågnagare. Idag när vi har mildare klimat kan vi och våra husdjur bli smittade nästan hela året.