Vi erbjuder analyser av anaplasma, borrelia, hematologi samt de flesta kemiska analyser.

AniCura LäckebyLab är ett remisslaboratorium som sedan länge erbjuder serologisk och genetisk (PCR) diagnostik avseende borrelia och anaplasma. Vi erbjuder även ett flertal andra analyser så som hematologi, de flesta kemiska analyser, hormon och urinanalyser. Våra instrument och analyser kontrolleras regelbundet och vi deltar i externa kontrollprogram. Analysen kan utföras på hund, häst och katt.

Välkommen med era prover!

Remiss

 

PCR

PCR står för polymerase chain reaction och är en metod för att "kopiera" DNA eller RNA.På detta vis kan bakteriers DNA/RNA detekteras i ett prov. Provet kan vara blod, synovia, CSF, vävnadsprov eller organprov. För att kunna analysera provet med hjälp av PCR måste DNA/RNA först extraheras fram ur provet. PCR är en mycket känslig metod och framförallt lämplig att använda i det akuta infektionsstadiet.

Serologi

Vid en serologisk analys undersöker man förekomsten av antikroppar i djurets serum genom fluorescensmikroskopering. Resultatet svaras ut i titer (spädning) mellan 1:80 och 1:1280. Provet kan titreras ytterligare om så önskas.

Fästingburna bakterier

Borrelia och anaplasmabakterier kan överföras till människor och djur via fästingbett.

Fästingarna kan ha fått bakterierna när de sugit blod från värddjur, så som rådjur eller smågnagare. Idag när vi har mildare klimat kan vi och våra husdjur bli smittade nästan hela året.