Vi påminner om hur vi försöker bromsa smittspridningen

Smittspridningen av Corona ökar tyvärr kraftigt i vårt län och vi vill självklart ta vårt ansvar och göra allt vi kan för att inte bidra till en ökad smitta varken för er djurägare eller för våra medarbetare.

Förutom de åtgärder vi redan infört med bl a munskyddskrav för personal och samtliga besökare så lånar vi i de flesta fall med oss ditt djur in för undersökningen. Vi träffas sedan utomhus eller ringer för att gå igenom vad vi kommit fram till. Vi är tacksamma för er förståelse.

Påminner om hur vi jobbar nu i Corona-tid.

Tack för visad förståelse!