Mitt namn är Camilla Ifwarson och många känner mig redan. Jag har arbetat på Läckeby Djursjukhus sedan många år tillbaka och har sett hur min arbetsplats utvecklats och gått igenom både med- och motgångar. Jag har jobbat kliniskt hela min tid som veterinär ffa med kirurgi och ortopedi men har under åren även haft rollen som chefsveterinär 2006-2012 och har varit delaktig i företagsledningen förut. Detta har nu gjort att jag känner mig redo att ta mig an uppgiften kliva in som djursjukhuschef och jag påbörjade denna tjänst den 2 september 2019.

Djursjukhuset har av och till brottats med flera utmaningar rörande huvudsakligen bemanning. Det råder en stor brist på såväl veterinärer som legitimerade djursjukskötare i branschen. Att rekrytera och behålla personal är en stor utmaning för oss, det kan bli en negativ spiral där personal säger upp sig och slutar, då belastas de som är kvar ännu mer, med följden att än fler väljer att lämna. Vi måste göra arbetet på verksamheter som bedriver jourverksamhet attraktivt för personalen, även om oregelbundna arbetstider och nattarbete är en del av vår vardag. Trots allt är det på bara på de jouröppna verksamheterna och de som bedriver vård med inneliggande patienter, som de verkligen utmanande fallen presenteras. Den bästa belöningen är den glädje vi känner när en tacksam djurägare hämtar sitt djur som kanske ingen trodde skulle överleva!

Min kollega, Karin Löfqvist, som i vanliga fall är regionchef för AniCuras kliniker och sjukhus i Skåne, har under sommaren trätt in som interimsregionchef även för AniCura Kalmarsund. Karin har påbörjat ett genomgripande förändringsarbete och nu fortsätter vi med detta arbete här på Läckeby Djursjukhus. Med min kliniska kompetens och genuina insikt i verksamheten och Karins erfarenhet av förändringsarbete att luta mig emot, så känner jag att vi har bästa förutsättningarna. Jag känner även ett helhjärtat stöd och fantastiskt engagemang från personalen på min arbetsplats. Vi arbetar nu framåt för att tillsammans skapa en bättre arbetsmiljö och en attraktivare arbetsplats där vi kan göra det som vi vill allra mest – ta hand om era djur på bästa sätt och att ni djurägare ska vara med oss på resan!

Camilla Ifwarson

Djursjukhuschef