Så här jobbar vi på akutmottagningen på AniCura Läckeby Djursjukhus

AniCura Läckeby Djursjukhus är det enda djursjukhuset i sydöstra Sverige som har öppet dygnet runt för akuta sjukdom- och olycksfall.

Till AniCura Läckeby Djursjukhus är du välkommen med ditt djur för akutvård dygnet runt alla dagar på året. Här finns ett akutteam, veterinär, djursjukskötare och djurvårdare, på plats för att ta emot ditt djur vid hastigt påkommen sjukdom eller vid olycksfall dygnet runt, alla dagar!

Ring innan du kommer så vi kan planera för att ta emot ditt djur på bästa sätt!

Ibland är det väntetid på akuten, vi prioriterar alltid den patienten som är mest behov av akut vård. Varje patient som kommer in bedöms enligt särskilda medicinska kriterier, sk triagering. Då kan det hända att just du och ditt djur får vänta lite längre viket vi hoppas att du har förståelse för.

Så här jobbar vi på akutmottagningen på AniCura Läckeby Djursjukhus

Efter att ni anmält er i receptionen kommer en sköterska att göra en första bedömning av ert djur. Vi jobbar på detta sätt för att kunna hjälpa de mest akut sjuka djuren först och väntetiden beror därför på hur allvarliga symtom ert djur uppvisar.

Vi anstränger oss alltid för att försöka korta väntetiden så mycket som möjligt, men ber er också att ha förståelse för att vi måste prioritera de sjukaste djuren först. En ny bedömning av alla djur görs löpande och turordningen kan därför ändras om symtomen ändras eller om det kommer in ett djur med mer allvarliga symtom efter er.

Vi delar in alla akutpatienter enligt färgkoderna:

Röd – Akut, livshotande tillstånd.

Gul – Tillstånd som kan bli livshotande

Grön – Inte livshotande tillstånd

Blå – Inte akut tillstånd, kan komma tillbaka på en bokad tid

Exempel på sjukdomstillstånd och deras olika klassificeringar

Observera att ert djur kan bli klassificerat i en annan färg än vad exemplen nedan anger, vi gör en helhetsbedömning av allmäntillståndet där vi tar in många olika aspekter.

Röd:

Gul:

Grön:

Blå: