Efter sommarens nödgade stängning av nattjouren på AniCura Läckeby Djursjukhus, gläder det oss att kunna meddela att djursjukhuset går tillbaka till ordinarie dygnet-runt-öppet från och med den 16/9.

Djursjukhuset har under en längre tid brottats med flera utmaningar rörande huvudsakligen bemanning, något som i början av juli månad ledde till att det var nödvändigt att begränsa nattöppettiderna. Beslutet vållade oro bland delar av länets hund- och kattägare och fick stor medial uppmärksamhet.

AniCura reagerade snabbt och satte in extra ledningsstöd i regionen varpå åtgärder vidtogs. Detta gjorde att vi kort därefter kunde öppna upp öppettiderna något och gick från 08-21 till 08-24. Ett genomgripande förändringsarbete påbörjades som i dag glädjande nog har lett till att vi ånyo kan öppna upp nattöppettiderna och erbjuda djurägare i regionen kvalificerad dygnet-runt-vård av deras sällskapsdjur igen.

Nu i början kommer vi vara tämligen glest bemannade på de olika passen i syfte att få personalen att räcka till, veckans alla dagar, dygnets alla timmar. Vi kommer att stundom behöva begränsa patientantalet vi tar in och faktiskt hänvisa vidare enstaka patienter till andra jouröppna instanser i södra Sverige. Vi kan även behöva göra en bedömning att vissa patienter ej behöver akut vård under jourtid, utan kan vänta tills nästa dag. Dock skall inget djur med livshotande tillstånd behöva stå utan akuta åtgärder, det är just för dem vi vill öppna upp vår jourverksamhet igen.

De gånger vi skickar vidare patienter kommer det handla om djur som med all säkerhet klarar resan utan att det innebär en risk för djuret. Självfallet kommer detta skapa ett visst omak för de drabbade djurägarna, men vi ber om Er förståelse. Att ta in mer patienter än vad personalen klarar av gynnar ingen. Personalen måste kunna känna trygghet i att de kan ge den vård de önskar, och djurägarna skall kunna förvänta sig en vårdinsats av högsta kvalité

Camilla Ifwarson, Djursjukhuschef 

Här ser ni Camilla efter ett kejsarsnitt!