Kära djurägare,

Mitt namn är Karin Löfqvist och jag är Regionchef för AniCura Skåne. Från och med måndag kommer jag tillfälligt supporta vid rodret även för AniCura Kalmarsund när ordinarie verksamhetschef är på semester.

Jag tror på en öppen dialog och tydliga besked gentemot er – ni djurägare som tillsammans med våra medarbetare är det viktigaste vi har - och jag kommer därför börja med att kommentera den infekterade frågan om djursjukhusets öppettider som fram till bara för några timmar sedan böljat fram och tillbaka på sociala medier och faktiskt, i riksmedia. I denna fråga måste jag tyvärr ge er rätt i mycket av det ni skriver – det är mycket olyckligt att man inte lyckas upprätthålla en fungerande jourverksamhet när man de facto har två så stora verksamheter i regionen som vi har. Självklart är det något vi måste åtgärda snarast möjligt. Det är också helt rätt att det är ett ledningsansvar och det skall inte lastas personalen som var dag gör en fantastisk insats för det finaste vi har – djuren. Anledningarna är många och komplexa – och visst bidrar det påtagligt, som många vänligt nog påpekar, att det är vanskligt att rekrytera kompetent personal till djursjukhusbranschen, men sist om syvene är det ett ledningsansvar.

Det finns många saker som behöver göras på Läckeby djursjukhus och i verksamhetsområdet Kalmarsund. Betryggande nog handlar de här sakerna inte om vården av djuren – på samtliga våra verksamheter finns glädjande nog många mycket kompetenta och erfarna veterinärer och djursjukskötare/vårdare som ger djuren vård av högsta kvalitét. Dock har de decimerats i antal de senaste åren, inte minst på Läckeby djursjukhus, och belastningen på desamma har därmed ökat avsevärt. Jag ser ett starkt behov för omtag, ett helhetsgrepp när det gäller personalfrågor och rekrytering – inget är så kostsamt för en verksamhet som att förlora personal. Jag beklagar detta å det djupaste och lovar att göra allt som står i min makt för att så snart som möjligt och på ett bra sätt för samtliga inbladade, förlänga öppettiderna igen.

Att begränsa öppettiderna har varit ett sätt att försöka värna om den personal man har i tider av personalbrist, och samtidigt säkerställa att de djur som befinner sig under behandling erhåller adekvat och korrekt vård. Självfallet får det en olycklig konsekvens i att det finns enstaka djur som kan vara i behov av akut vård under de timmar djursjukhuset har stängt. Det är långt till närmaste djursjukhus och den oro förlusten av en nattöppen verksamhet i närområdet orsakar, känns påtaglig för alla djurägare. Jag förstår er oro och jag kan garantera er att vi kommer att arbeta intensivt för att hitta en lösning där vi kan säkerställa att vi tar hand om både personal och djur/djurägare på bästa sätt.

För närvarande arbetar vi fokuserat med att alla de frågor som behöver hanteras och jag väljer att som externt tillkommen person se de olyckliga omständigheterna som en fantastisk möjlighet att faktiskt göra en helomvändning och återupprätta AniCura Läckeby Djursjukhus till det fina djursjukhus det ska vara. Vi har lyhörda ägare som genuint vill det bästa för såväl personal, djurägare och djur, därtill en värdefull personalstyrka som vi skall värna om och säkerställa att den växer, och slutligen ett fantastiskt upptagningsområde med många engagerade djurägare som vi vill kunna förse med den bästa vård och service. Jag skulle fara med osanning om jag påstod att det kommer att gå över en natt – men jag kan ge er mitt ord på att vi skall göra allt som står i vår makt att återupprätta ert förtroende för oss och därtill med råge överträffa era förväntningar!

Vänliga hälsningar,
Karin Löfqvist

Regionchef AniCura Skåne