Med anledning av uppmärksamheten kring hunden Ella som rymde från djursjukhuset i Läckeby måndagen den 24 september och de frågor som förekommit till följd av händelsen finns här en beskrivning av händelseförloppet.

I måndags den 24 september kom chihuahuan Ella in till djursjukhuset i Läckeby. Vid rastning gjordes ett avsteg från ordinarie rutiner som innebar att hunden lyckades rymma ifrån djurvårdspersonalen. Efter en stor sökinsats återfanns hunden i onsdags kväll och mår efter omständigheterna väl.

De skriftliga rutinerna för rastning av patienter vid AniCura Läckeby Djursjukhus innebär att hundar alltid ska rastas med dubbla koppel, och vanligtvis i skogspartiet i anslutning till djursjukhuset. Den rastgård som finns intill djursjukhuset ska endast användas för svårt sjuka hundar som har svårt att röra sig.

Eftersom djurägaren hade informerat berörd personal på djursjukhuset att hunden inte kunde kissa i koppel, tog behandlande personal beslutet att frångå ordinarie rutiner och släppa hunden lös i den inhägnade rastgård som finns bredvid djursjukhuset. Hunden sprang iväg och lyckades ta sig ut genom en glipa i inhägnaden.

Från djursjukhusets sida tillsattes omedelbart en koordinator för att arrangera sökinsatsen, en stor del av personalen deltog under både nätter och dagar tillsammans med ett stort antal frivilliga. Sökarbetet skedde i nära och konstruktiv dialog med djurägaren. Efter 2 dagar återfanns hunden och mår idag efter omständigheterna väl.

Från djursjukhusets sida ser vi allvarligt på det inträffade. Att våra rutiner frångicks och att det fanns en möjlighet för en liten hund att ta sig ut ur den inhängande rastgården är djupt beklagligt, även om beslutet att låta hunden gå lös togs i all välmening.

Det är en ytterst ovanlig händelse som aldrig tidigare inträffat under djursjukhusets mångåriga historia och vi vidtar nu en rad åtgärder för att något liknande aldrig ska kunna hända igen. Inhägnaden har setts över och tätats och kommer att göras om samtidigt som vi tillsammans med personalen nu förstärker fokus på gällande rutiner. Berörd personal har varit djupt berörda av händelsen.

Under hela förloppet har vi haft en tät och god dialog med djurägaren och nu är vi förstås alla oerhört tacksamma för att hunden återfunnits och efter omständigheterna mår väl.

För oss är det av största viktig att våra patienter är säkra och trygga hos oss. Vi arbetar systematiskt och löpande med att utveckla vår verksamhet. Men precis som i all annan vårdverksamhet är det människor som arbetar hos oss och det kan det ske misstag. Genom noggranna, dokumenterade rutiner, utbildningsinsatser och system för incidenthantering minimerar vi risken för oönskade händelser.

Ytterligare frågor kring händelsen besvaras av verksamhetschef Maria Holmén, maria.holmen@anicura.se.