Ett stort grattis till vår veterinär Kristina Johansson som gjort sin specialistexamen och numera har specialistkompetens inom hundens och kattens sjukdomar!