Som vi alla vet så kommer en vacker dag ålderdomen varken vi vill eller inte, även våra husdjur har en dag nått det stadium då de kan kallas för gamla

Ålderdom i sig behöver inte innebära att hunden eller katten inte har ett bra liv även om de inte längre har den energi som de hade vid yngre år.

Tyvärr ser vi ibland hundar och katter som går omkring med någon sjukdom eller annat problem som gör att de inte längre mår riktigt som de ska. Det är lätt att tolka dämpat humör, ökad trötthet, hälta och stelhet som något som är naturligt när hunden eller katten blir gammal. – Han börjar bli gammal och trött får man ofta höra.

I en del av dessa fall kan det vara så att hunden eller katten i stället går omkring med en sjukdom eller har kronisk smärta som gör att hon eller han uppför sig annorlunda. Det är naturligtvis viktigt att vi hittar dessa hundar och katter och kan sätta in behandling så att onödigt lidande kan undvikas.

I en del fall kan man med hjälp av blodprov upptäcka att hundens och kanske ffa kattens lever- eller njurvärden börjar bli lite förhöjda.

Om man i tid upptäcker sådant kan man i många fall med specialdiet underlätta för njure eller lever och förlänga tiden till dess att djuret börjar må dåligt av sin sjukdom.

Vi ser också att många djur som börjar bli äldre dras med övervikt. Detta beror ofta på att man som ägare inte anpassar fodergivan till det åldrande djurets minskade motionsnivå och även den minskade ämnesomsättningen hos ett äldre djur.

På fodermarknaden i dag finns ett antal olika foder som är bra och lämpliga till de äldre djuren. Seniorfoder innehåller reducerat mängd fett samt ökad mängd vitaminer och passar till en hund eller katt som rör sig mindre än tidigare. Seniorfoder finns även i light-variant för sådana som har lätt att bli överviktiga.