Bästa djurägare!


Vi arbetar för närvarande med öppettiderna 08.00-24.00. Så snart som det är möjligt har vi för avsikt att åter öppna upp vår ordinarie dygnet-runt jour.

Vi tackar er alla för visad förståelse! För vidare information hänvisas till inlägget ”Hälsning från Kalmarsund” som publicerats på såväl vår Facebooksida samt vår hemsida den 19/7.

 

Vänliga hälsningar,
Karin Löfqvist, tf Regionchef AniCura Kalmarsund

Idag tackar vi Junior som med kort varsel kunde komma och lämna blod!

I år har ett 20 tal hundar fått blod som våra blodgivare lämnat. Hör av dig om du har en hund som kan lämna blod. Vi letar ständigt efter nya blodgivare!

Läs mer om vår blodbank och blodgivare