Eftersom djuren inte själva kan förmedla sin sjukdomshistoria är djurägarens berättelse och iakttagelser väldigt viktiga och ibland avgörande för att ställa rätt diagnos.

Kungsbacka (Kungskliniken)

Borgåsliden 30 434 39 Kungsbacka
Hitta hit 0300-579 000

När du kommer till oss med ditt djur möts du av lugn och ro och ljusa fina lokaler.

Det första som du möts av när du kommer till oss på AniCura Kungskliniken är ett rymligt väntrum - hundar till vänster och katter till höger. På mottagningen börjar alltid alla besök med att du får berätta om vad du och ditt djur behöver hjälp med och vi undersöker ditt djur.

Vidare utredning

Om ditt djur behöver vidare vård och utredning får din hund eller katt ibland stanna kvar hos oss. Det finns då fina burar till både hund och katt. Givetvis i separata rum så att katterna slipper skäll. Hunddusch finns på plats ifall någon behöver fräschas upp lite extra innan hemgång.

Inne på dagstall har vi även en separat undersökningsrum för de inneliggande djuren.

Behöver ditt djur vidare vård ligger AniCura Västra Djursjukhuset bara 15 minuters bilväg bort.

Undersökningen börjar med att veterinären frågar ägaren/medföljaren om hundens eller kattens sjukdomshistoria (anamnes). Det är bra om den som följer med vid besöket känner djuret väl. Om symtomen kommer och går är det värdefullt om de kan dokumenteras på film eller bild. Har djuret varit hos annan veterinär så kan en journalkopia från den kliniken tas med till besöket. 

Efter anamnesen utför veterinären en klinisk undersökning, då bland annat djurets allmäntillstånd, andning, hjärtfunktion, cirkulation, hull, eventuell uttorkning eller hälta mm bedöms. Beroende på vad djurets besvär är kan undersöknings- och utredningsgången variera något. I en del fall behövs blodprover eller röntgenundersökning, i andra fall kan exempelvis urinprov eller ultraljudsundersökning bli aktuellt. I en del fall behöver vidare utredningar göras, t ex vissa hormonanalyser eller mer avancerade undersökningar hos specialistveterinärer. I så fall planeras ytterligare besök in för fortsatt utredning.

Behandlingen av djurets sjukdom kan inledas i samband med besöket, exempelvis genom spolning av inflammerade analsäckar med antiseptiskt medel eller rengöring av inflammerade öron. I andra fall planeras ytterligare ett besök in för behandlingen (t ex för en del kirurgiska ingrepp) eller så får djurägaren med sig ett recept på läkemedel och/eller skriftliga råd för fortsatt vård hemma. 

En del undersökningar kräver speciella förberedelser innan besöket. Till exempel är det viktigt att djuret inte har kissat nyligen inför en ultraljudsundersökning av urinblåsan, likaså om veterinären önskar ett urinprov för vidare utredning. Det kan också vara bra att avstå från att ge djuret mat ett par timmar innan besöket. Ibland kan lugnande preparat behöva ges för att en undersökning ska kunna genomföras och ibland behövs blodprov. Resultatet av blodprovsanalyserna blir säkrare om djuret har fastat inför provtagningen.

Kungsbacka (Kungskliniken)

Borgåsliden 30 434 39 Kungsbacka
Hitta hit 0300-579 000