Hundar vaccineras mot parvovirus, valpsjuka och smittsam leverinflammation (hepatit) samt vanligtvis även mot kennelhosta.

Kungsbacka (Kungskliniken)

Borgåsliden 30 434 39 Kungsbacka
Hitta hit 0300-579 000

Vaccination hund

Grundvaccination av hund görs vid två tillfällen med 3-4 veckors mellanrum, tidigast från 6 veckors ålder, men vanligtvis vid 8 veckor och 12-13 veckor. När hunden fyller ett år ges en tredje spruta och därefter bör den vaccineras årligen mot kennelhosta och vart tredje år mot valpsjuka, smittsam leverinflammation samt parvovirus.

Valpsjuka, smittsam leverinflammation och parvovirus är potentiellt livshotande sjukdomar som lyckligtvis förekommer i ringa omfattning i Sverige, med endast några få rapporterade fall årligen. Genom att låta vaccinera din hund mot dessa sjukdomar inte bara förebygger du att ditt djur ska smittas, du bidrar även till att hålla det totala smittrycket, det vill säga mängden smittämne i hundpopulationen, på en låg nivå.

Kennelhosta är sällan en svår sjukdom, men kan vara besvärlig för det sjuka djuret, och bana väg för följdinfektioner som i sig kan vara allvarliga. Kennelhosta orsakas av flera olika smittämnen.

DHP-vaccin är en kombination som ges i en spruta och skyddar mot valpsjuka, smittsam leverinflammation och parvovirus. Vaccinering med DHPPi ger även skydd mot ett smittämne som orsakar kennelhosta. Vaccination mot enbart kennelhosta kan göras med Pi-vaccin respektive KC-vaccin. Pi-vaccinet ger skydd mot ett smittämne som orsakar kennelhosta och KC-vaccinet, som ges i nosen, skyddar mot två av de smittämnen som orsakar kennelhosta. 

Vid själva vaccineringen ska hunden vara frisk och kry för att vaccinet ska ha så god effekt som möjligt. Det kan förekomma lindrig irritation vid injektionsstället efteråt, men om hunden får allvarligare biverkningar såsom nedsatt allmäntillstånd, svullnad i huvudområdet eller andra delar av kroppen, eller mag-tarmstörning, är det viktigt att uppsöka veterinär snarast.

För hundar som ska resa utomlands krävs ytterligare vaccinationer. Enligt Jordbruksverkets och övriga EU-länders regelverk ska hunden vara vaccinerad mot rabies och ha ett EU-pass. I många länder förekommer smittsamma sjukdomar som är mycket sällsynta i Sverige, såsom leptospiros och leishmanios. Kontakta oss för mer information om du planerar att resa utomlands med din hund. Detsamma gäller om du planerar att ha en tik i avel.

Vaccination katt

Grundvaccination av katt görs vid två tillfällen, det första som tidigast då katten är 8-9 veckor gammal och nästa ca 3-4 veckor senare. Därefter vaccineras katten årligen mot kattsnuva och vartannat år mot kattpest. Kattpest är en allvarlig och inte sällan dödlig sjukdom, och även kattsnuva kan ha ett mycket allvarligt förlopp. Genom att låta vaccinera din katt mot dessa sjukdomar inte bara förebygger du att ditt djur ska smittas, du bidrar även till att hålla det totala smittrycket, det vill säga mängden smittämne i kattpopulationen, på en låg nivå. Både kattpest och kattsnuva är mycket smittsamt, och även innekatter löper risk att smittas indirekt via människor och föremål, och de bör därför också vara vaccinerade.

Det förekommer att katter får biverkningar i 1-2 dagar, i form av en lätt, ömmande svullnad vid injektionsstället och ibland även feber. I sällsynta fall kan katten drabbas av en överkänslighetsreaktion, som kan vara allvarlig.

Utöver basvaccination erbjuds även vaccin mot bland annat de kroniska och dödliga kattvirussjukdomarna FIV och FeLV.

För katter som ska resa utomlands krävs ytterligare vaccinationer. Enligt Jordbruksverkets och övriga EU-länders regelverk ska katten vara vaccinerad mot rabies och ha ett EU-pass.

Kungsbacka (Kungskliniken)

Borgåsliden 30 434 39 Kungsbacka
Hitta hit 0300-579 000