En tand kan av olika anledningar behöva dras ut, extraheras. Det är viktigt att inte rotrester lämnas kvar och orsakar bestående problem för hunden eller katten.

Kungsbacka (Kungskliniken)

Borgåsliden 30 434 39 Kungsbacka
Hitta hit 0300-579 000

I samråd med dig som djurägare kan vi extrahera (dra ut) skadade tänder. I vissa fall behöver vi sedan sy några stygn i tandköttet som sedan resorberas, det vill säga att man inte behöver ta bort stygnen efteråt eftersom kroppen själv löser upp stygnen.

En tand som frakturerats så att pulpan blottats, eller en tand som är drabbad av sjukdomen tandresorption (TR/FORL) kan behöva dras ut för att inte orsaka fortsatta besvär. Tandextraktion kan även vara aktuellt om hunden eller katten lider av långt gången parodontit. 

Tandextraktioner utförs under full narkos. Ofta sker de i samband med annan behandling, såsom tandstensborttagning och polering, och föregås av en grundlig undersökning av mun och tänder. Särskild tandröntgen görs, både innan beslutet fattas om tandextraktion och för att kontrollera att hela tanden inklusive rötterna har avlägsnats. Ibland bokas ett nytt besök för tandextraktionen.

Hunden eller katten får gå hem samma dag som ingreppet utförs. Eftervården består av smärtlindring, munrengöring med bakteriedödande medel samt utfodring med mjuk/blöt mat. 

Kungsbacka (Kungskliniken)

Borgåsliden 30 434 39 Kungsbacka
Hitta hit 0300-579 000